Istotą piękna jest zachowanie właściwych proporcji.

Kontakt

Typ Sylwetki sp z o.o.

05-822 Milanówek ul. Polna 9a

KRS: 0000351912

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł

Wysokość kapitału wpłaconego: 5 000,00 zł

NIP 529-177-78-06

REGON 142254101

Skontaktuj się z nami

- >